Hóa học chất rắn và ứng dụng

Giá:
20,000 đ

Tác giả: Nguyễn Đình Phổ
Năm xuất bản: 2005

Số lượng

HÓA HỌC CHẤT RẮN VÀ ỨNG DỤNG đáp ứng cho học viên các ngành: Công nghệ hóa lý, công nghệ hóa vô cơ - silicat, công nghệ vật liệu

MỤC LỤC

Chương 1 Khái niệm chung về hóa học chất rắn
Chương 2 Cấu trúc và liên kết trong chất rắn
Chương 3 Sự khuyết tật trong mạng tinh thể, các hợp chất không tương hợp hóa học và dinh dịch rắn 
Chương 4 Nhiệt động học khi mất trật tự
Chương 5 Nhiệt động học ứng dụng
Chương 6 Nghiên cứu nhiệt động
Chương 7 Cơ chế phản ứng và phương trình động học
Chương 8 Trạng thái hoạt hóa của chất rắn
Chương 9 Sản xuất xi măng poolăng
Chương 10 Chất điện giải rắn và ứng dụng
Chương 11 Màng phân riêng khí
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn