Hóa học chất rắn

Giá:
40,000 đ

Tác giả: Đỗ Quang Minh
Năm xuất bản: 2016
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ hai
ISBN: 978-604-73-3821-4

Số lượng

HÓA HỌC CHẤT RẮN được biên soạn, dùng làm tài liệu giảng dạy cho môn học cùng tên, trong chương trình giảng dạy cho sinh viên chính quy Khoa Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM. 
Trên cơ sở kiến thức về hình học, hóa học và hóa lý tinh thể, sự hình thành liên kết, tác giả đã trình bày các khái niệm cơ bản về nhiệt động học, cơ chế và động học phản ứng nhằm làm rõ những đặc trưng phản ứng của các chất rắn.

MỤC LỤC

Chương 1  Hình học và hóa học tinh thể, khái niệm mạng tinh thể 
Chương 2  Các chất rắn ở trạng thái thủy tinh 
Chương 3  Các dạng liên kết trong chất rắn
Chương 4  Sai sót cấu trúc và ảnh hưởng của chúng tới tính chất tinh thể
Chương 5  Tính toán nhiệt động phản ứng pha rắn 
Chương 6  Vật liệu compozit
Chương 7  Các yếu tố hóa lý xác định cơ chế phản ứng pha rắn
Chương 8  Những biến đổi không thay đổi thành phần
Chương 9  Động học phản ứng pha rắn
Chương 10  Trạng thái hoạt hóa của chất rắn
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn