Hệ thống sản xuất

Giá:
28,000 đ

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng - Đường Võ Hùng
Năm xuất bản: 2017
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ tư
ISBN: 978-604-73-4854-1

Số lượng

HỆ THỐNG SẢN XUẤT được soạn thảo dựa trên đề cương môn học “Quản lý sản xuất 1” Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nhằm giúp sinh viên nắm được một số hệ thống sản xuất hiện nay trong nền sản xuất công nghiệp Việt Nam, cũng như một số nền sản xuất hiện đại của các nước công nghiệp phát triển.

MỤC LỤC

Chương 1  Khái quát về hệ thống sản xuất
Chương 2  Tổ chức và lập kế hoạch tổ chức
Chương 3  Thiết kế các quy trình sản xuất
Chương 4  Hệ thống sản xuất khối lớn
Chương 5  Hệ thống sản xuất đơn chiếc và theo lô
Chương 6  Hệ thống sản xuất theo kỹ thuật nhóm
Chương 7  Hệ thống sản xuất linh hoạt
Chương 8  Kiểm soát chi phí sản xuất 
Chương 9 Vai trò của quản lý trong hệ thống sản xuất
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn