Giáo trình Hóa hữu cơ

Giá:
93,000 đ

Tác giả: Phan Thanh Sơn Nam (Chủ biên)
Trần Thị Việt Hoa
Năm xuất bản: Tái bản lần thứ hai, năm 2019
ISBN: 978-604-73-6692-7

Số lượng

Hóa hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của carbon. Các nguyên tử carbon có thể hình thành liên kết với các nguyên tử của các nguyên tố khác, và đặc biệt còn có khả năng liên kết được với nhau, hình thành hàng triệu hợp chất hữu cơ khác nhau có cấu trúc từ đơn giản đến phức tạp. Các hợp chất hữu cơ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và trong đời sống nhân loại. Việc nghiên cứu tìm ra các phương pháp xây dựng nên các phân tử phức tạp với tính chất mong muốn từ những phân tử đơn giản là hết sức cần thiết. 

MỤC LỤC

Lời nói đầu   
Phần 1  Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ  
Chương 1  Đồng phân lập thể 
Chương 2  Các loại hiệu ứng trong phân tử hợp chất hữu cơ 
Chương 3  Phản ứng hữu cơ và cơ chế phản ứng   
Phần 2  Các nhóm định chức chính 
Chương 4  Các hợp chất alkane 
Chương 5  Các hợp chất alkene 
Chương 6  Các hợp chất alkadiene 
Chương 7  Các hợp chất alkyne 
Chương 8  Các hợp chất hydrocarbon thơm 
Chương 9  Các dẫn xuất halogen và hợp chất cơ magnesium 
Chương 10  Các hợp chất alcohol và phenol 
A  Các hợp chất rượu  
B  Các hợp chất phenol 
Chương 11  Các hợp chất carbonyl 
Chương 12  Các hợp chất carboxylic acid 
Chương 13  Các hợp chất amine - diazonium 
Chương 14 Các hợp chất dị vòng thơm năm và sáu cạnh một dị tố 
Tài liệu tham khảo 
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn