Giáo trình Công nghệ Màng Quyển 2: Các quá trình và thiết bị màng

Giá:
85,000 đ

Tác giả: Mai Thanh Phong - Nguyễn Hữu Hiếu
Năm xuất bản: 2023
ISBN: 978-604-73-9624-5

Số lượng

Bộ sách Công nghệ màng được biên soạn gồm hai quyển như sau:
Quyển 1. Cơ sở lý thuyết gồm 11 Chương, trình bày về: Khái niệm cơ bản; Phân loại màng; Vật liệu chế tạo, Tính chất, và Phương pháp phân tích màng; Loại môđun và Ghép môđun màng; Truyền vận, Động lực, và Trở lực qua màng; Thiết kế, Tính kinh tế, và Xu hướng phát triển của kỹ thuật màng.
Quyển 2. Các quá trình và thiết bị màng gồm 14 Chương, trình bày về nguyên lý quá trình và vận hành thiết bị màng như: Vi lọc, Thẩm thấu ngược, Siêu lọc, Lọc nano, Tách khí, Thẩm thấu bốc hơi, Điện thẩm tách, Trích ly màng lỏng, Tiếp xúc màng, Chưng cất màng, Phản ứng màng, Ứng dụng công nghệ màng trong y tế, Quá trình màng khác, và Thực hành thí nghiệm khử nước dung dịch ethanol bằng quá trình thẩm thấu bốc hơi.

Mục lục
Lời giới thiệu
Chương 1. Vi lọc
Chương 2. Thẩm thấu ngược
Chương 3. Siêu lọc 
Chương 4. Lọc Nano
Chương 5. Tách khí
Chương 6. Thẩm thấu – bốc hơi
Chương 7. Điện thẩm tách
Chương 8. Trích ly màng lỏng
Chương 9. Thiết bị tiếp xúc màng
Chương 10. Chưng cất màng
Chương 11. Thiết bị phản ứng màng 
Chương 12. Ứng dụng công nghệ màng trong y tế
Chương 13. Những quá trình màng khác
Chương 14. Khử nước dung dịch etanol bằng công nghệ thẩm thấu – bốc hơi với màng poly
Tài liệu tham khảo
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn