Giáo trình Công nghệ Màng Quyển 1: Cơ sở lý thuyết

Giá:
62,000 đ

Tác giả: Mai Thanh Phong - Nguyễn Hữu Hiếu
Năm xuất bản: 2023
ISBN: 978-604-73-9623-8

Số lượng

Bộ sách Công nghệ màng được biên soạn gồm hai quyển như sau:
Quyển 1. Cơ sở lý thuyết gồm 11 Chương, trình bày về: Khái niệm cơ bản; Phân loại màng; Vật liệu chế tạo, Tính chất, và Phương pháp phân tích màng; Loại môđun và Ghép môđun màng; Truyền vận, Động lực, và Trở lực qua màng; Thiết kế, Tính kinh tế, và Xu hướng phát triển của kỹ thuật màng.
Quyển 2. Các quá trình và thiết bị màng gồm 14 Chương, trình bày về nguyên lý quá trình và vận hành thiết bị màng như: Vi lọc, Thẩm thấu ngược, Siêu lọc, Lọc nano, Tách khí, Thẩm thấu bốc hơi, Điện thẩm tách, Trích ly màng lỏng, Tiếp xúc màng, Chưng cất màng, Phản ứng màng, Ứng dụng công nghệ màng trong y tế, Quá trình màng khác, và Thực hành thí nghiệm khử nước dung dịch ethanol bằng quá trình thẩm thấu bốc hơi.
 

Mục lục
Lời giới thiệu
Chương 1. Giới thiệu về màng 
Chương 2. Phân loại màng  
Chương 3. Vật liệu, tính chất và phương pháp phân tích màng
Chương 4. Dạng màng, môđun, kiểu dòng chảy, ghép môđun và chọn môđun màng
Chương 5. Quá trình trao đổi chất ở các lớp sát bề mặt màng
Chương 6. Quá trình lọc màng, vận hành quá trình màng, phân cực nồng độ và tắc nghẽn màng
Chương 7. Quá trình màng, động lực và trở lực truyền vận qua màng
Chương 8. Mô hình hóa quá trình truyền vận qua màng
Chương 9. Thiết kế thiết bị màng và ghép môđun màng
Chương 10. Tính kinh tế
Chương 11. Xu hướng phát triển kỹ thuật lọc màng
Tài liệu tham khảo
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn