Gia hạn thẻ online

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THƯ VIỆN

                  Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

 

                               Tp. HCM, ngày    tháng    năm 2020

 

 

 THÔNG BÁO

         (V/v: gia hạn thẻ online)

 

Bạn đọc thân mến!

 

          Để tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian hơn cho bạn đọc khi muốn gia hạn thẻ. Bạn đọc vui lòng thực hiện các thao tác như sau:

 

     Download mẫu phiếu “Phiếu điền thông tin gia hạn thẻ” tại đây 

 

     Điền đầy đủ thông tin vào mẫu phiếu bằng font chữ Unicode, đặt tên file là MSSV của bạn.

 

     Hãy gửi file đó đến địa chỉ e-mail: phucvu.thuvien@hcmut.edu.vn 

 

          Bạn sẽ được cấp quyền sử dụng thư viện một cách nhanh chóng nhất.

 

          Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN 

                                                                                               

                                                                                                           

Gia hạn thẻ online

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn