Địa chất công trình

Giá:
72,000 đ

Tác giả: Bùi Trường Sơn
Năm xuất bản: 2016
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ hai
ISBN: 978-604-73-3805-4

Số lượng

Địa chất công trình là môn học cơ sở của các ngành xây dựng. Nội dung của môn học là các kiến thức cơ bản về công tác khảo sát nhằm mục đích thu thập những dữ kiện điều kiện địa chất công trình phục vụ tính toán thiết kế, thi công và sử dụng công trình.
Trên cơ sở tổng hợp những số liệu thực tế từ công tác khảo sát cũng như tính toán các công trình theo điều kiện địa chất khu vực, cuốn sách này có thể xem như tài liệu tham khảo cho sinh viên và học viên các ngành xây dựng, cho kỹ sư khảo sát và thiết kế.
 

MỤC LỤC

Chương 1  Khoáng vật và đất đá 
Chương 2  Địa chất kiến tạo
Chương 3  Địa chất lịch sử và địa mạo
Chương 4  Thành phần cấu trúc và tính chất cơ lý của đất đá
Chương 5  Nước dưới đất 
Chương 6  Quy luật vận động của nước dưới đất
Chương 7  Các hiện tượng địa chất hiện đại liên quan đến xây dựng công trình
Chương 8  Khảo sát địa chất công trình
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn