Dầu khí mỏ X

Bài báo "Tích hợp tài liệu vật lý vỉa đánh giá đặc trưng biểu hiện dầu khí mỏ X".

Tác giả: Trương Quốc Thanh, Nguyễn Xuân Khá, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Trung Tín, Trang Đức Anh, Trần Văn Xuân.

Trích trong Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ.
 


 

Trên cơ sở phân tích, minh giải tài liệu khoan, vật lý vỉa bài báo tiến hành đánh giá tiềm năng dầu khí tập cát kết Oligocene mỏ X. Bài báo đã trình bày các phương pháp phân loại khí dựa vào các chỉ số sắc ký khí, tổng hàm lượng hydrocarbon chứa trong dung dịch khoan.


Bên cạnh đó bài báo đã xây dựng quy trình phân tích thành phần chất lưu chứa trong thành hệ dựa vào các chỉ số Wh-Bh-Ch trên các đỉnh khí trong tài liệu mudlogging. Kết quả minh giải từ 8 đỉnh khí trong giếng khoan X-S16P đi qua tập trầm tích Oligocene đã xác định được các đới tiềm năng chứa dầu khí của mỏ X đồng thời đã xác lập được khoảng phân bố chất lưu vỉa. Đối sánh với kết quả minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan từ các đường cong gamma ray, mật độ, điện trở suất và phân tích tài liệu DST đã giúp chính xác hóa đặc trưng biểu hiện dầu khí tại mỏ X.


Kết quả thử vỉa DST giếng X-S16P mỏ X ở khoảng độ sâu 2.827- 2.887m trong tập cát kết xen kẹp cho dòng dầu với lưu lượng 8.826 thùng/ngày phù hợp với kết quả phân tích biểu hiện dầu khí trên tài liệu mud logging từ đó đi đến kết luận việc tích hợp tài liệu mudlog với các tài liệu vật lý vỉa khác đã cho phép tăng độ tin cậy của đánh giá tiềm năng dầu khí. Bên cạnh đó nhận thấy rằng việc sử dụng các phương pháp phân tích, đánh giá các chỉ số khác nhau để xác định thành phần khí trong quá trình khoan là cách dự đoán và phân loại nhanh tầng sản phẩm.


Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/839/1143

Dầu khí mỏ X

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn