Đánh giá cảm quan thực phẩm nguyên tắc và thực hành

Giá:
81,000 đ

Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng
Năm xuất bản: 2007

Số lượng

Bằng cách trình bày cân đối các lý thuyết khác nhau, cuốn sách giáo khoa cập nhật và dễ hiểu này bao hàm toàn bộ các kỹ thuật cơ bản của đánh giá cảm quan, từ các phép thử phân biệt đơn giản đến các phép thử người tiêu dùng ở thực địa. Cuốn sách này không chỉ đưa ra hướng dẫn thực hành các phép thử mà còn trình bày chi tiết các lý thuyết thống kê, tâm lý học cơ sở vốn là thành phần cơ bản của thiết kế phép thử cảm quan. 

MỤC LỤC

Chương 1  Tổng quan 
Chương 2  Nền tảng sinh lý học và tâm lý học của chức năng cảm giác 
Chương 3  Nguyên tắc thực hành tốt  
Chương 4  Phép thử phân biệt  
Chương 5  Lý thuyết về sự phân biệt và những chủ đề mới phát triển    
Chưong 6  Do các ngưỡng cảm giác  
Chưong 7  Lập thang đo 
Chương 8  Những phương pháp đo cường độ theo thời gian 
Chương 9  Hiệu ứng bối cảnh và sai lệch trong xét đoán cảm quan 
Chương 10  Phân tích mô tả   
Chương 11  Đánh giá cấu trúc 
Chương 12  Màu sắc và hình trạng bề ngoài 
Chưong 13  Phép thử chấp nhận và phép thử ưu tiên 
Chương 14  Phép thử người tiêu dùng ở thực địa và thiết kế bảng câu hỏi điều tra  
Chương 15  Các phương pháp nghiên cứu định tính người tiêu dùng 
Chương 16  Đánh giá cảm quan trong quản lý chất lượng 
Chương 17  Những quan hệ của dữ liệu và những ứng dụng nhiều biến 
Chương 18  Nghiên cứu chiến lược 
Chương 19  Tổng kết về thực hành và nguyên tắc đánh giá cảm quan
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn