Đăng ký Lớp hướng dẫn sử dụng thư viện

 Các bạn tham gia lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký. Khi có đủ số lượng bạn đọc đăng ký thư viện sẽ tổ chức mở lớp và thông báo đến các bạn.

Chú ý: Đến đúng thời gian và địa điểm tổ chức lớp học khi có thông báo

LinkPhiếu đăng ký tham gia lớp HDSDTV

Đăng ký Lớp hướng dẫn sử dụng thư viện

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn