Cụm chồi in vitro cây Hổ trượng căn

Bài báo “Ảnh hưởng của thidiazuron và ánh sáng đơn sắc trên sự phát triển cụm chồi in vitro cây Hổ trượng căn (Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc)”.

Tác giả: Đoàn Phan Phương Thảo, Lê Anh Tuấn, Phan Ngô Hoàng.

Trích trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên, đăng tháng 5/2020.

Hổ trượng căn (Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc) là một loại dược liệu chứa nhiều hợp chất resveratrol thuộc nhóm phenolic có hoạt tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, ngăn ngừa ung thư, HIV và bảo vệ tế bào thần kinh.

Trong nghiên cứu này, các khúc cắt đoạn thân mang chồi nách được nuôi cấy in vitro trên môi trường MS bổ sung TDZ 0,1mg/L cho số chồi phát sinh nhiều nhất, đạt từ 8-9 chồi/cụm sau 8 tuần nuôi cấy; các chồi có nguồn gốc phát sinh từ sự phân hóa vùng ngoại vi của mô phân sinh chồi bên. Cụm chồi tăng trưởng liên tục 8 tuần dưới các ánh sáng LED xanh hoặc đỏ đơn sắc có chiều cao cây, trọng lượng tươi và trọng lượng khô đều cao hơn so với đối chứng dưới ánh sáng huỳnh quang ở cùng cường độ 50µmol photon/m2/giây.

LED xanh làm giảm số lượng chồi/cụm và cường độ hô hấp của mẫu cấy so với dưới LED đỏ và huỳnh quang; hàm lượng đường và phenolic tổng số trong lá hoặc thân, cũng như hàm lượng resveratrol của cụm chồi luôn cao hơn so với hai điều kiện ánh sáng còn lại, sau 8 tuần. Khi xử lý mẫu cấy 1 tuần ở cường độ ánh sáng tăng gấp đôi (100µmol photon/m2/giây), hàm lượng phenolic tổng và resveratrol trong cụm chồi tăng trưởng dưới LED xanh cao có khác biệt so với hai nghiệm thức còn lại. Vai trò các chất điều hòa tăng trưởng nội sinh của cụm chồi dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau cũng được phân tích và thảo luận.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Ảnh hưởng của thidiazuron và ánh sáng đơn sắc trên sự phát triển cụm chồi in vitro cây Hổ trượng căn (Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc)”. http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/833/1172 (truy cập ngày 19/6/2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/833/1172

Cụm chồi in vitro cây Hổ trượng căn

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn