Công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng và các chất kết dính vô cơ

Giá:
43,000 đ

Tác giả: Đỗ Quang Minh, Trần Bá Việt
Năm xuất bản: 2017 
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ ba
ISBN: 978-604-73-5512-9

Số lượng

Sự phát triển công nghệ sản xuất xi măng Poóc lăng nhanh chóng cả về lượng cũng như về chất, tạo nhu cầu không ngừng tăng về lực lượng cán bộ kỹ thuật. Chúng tôi biên soạn cuốn “CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG POÓC LĂNG VÀ CÁC CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ” nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đào tạo cán bộ kỹ thuật, với mong muốn hệ thống hóa về công nghệ sản xuất, bao gồm các quá trình và thiết bị sản xuất, bảo quản tiêu thụ và cả vấn đề môi trường cho sinh viên chuyên ngành Silicat. Đây là nhiệm vụ khó khăn, nên các tác giả không thể tránh khỏi những thiếu sót khi biên soạn, mặc dù đã được sự giúp đỡ của nhiều đồng nghiệp, đặc biệt của những cựu sinh viên Bộ môn Silicat qua việc cung cấp rất nhiều tài liệu về lĩnh vực này. 

MỤC LỤC

Chương 1  Khái niệm về các chất kết dính
Chương 2  Khái niệm về xi măng poóc lăng
Chương 3  Công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng
Chương 4  Nguyên liệu sản xuất clinker xi măng poóc lăng
Chương 5  Nhiên liệu
Chương 6  Quá trình sản xuất clinker xi măng poóc lăng
Chương 7  Lò nung clinker xi măng poóc lăng
Chương 8  Lò nung clinker xmp phương pháp khô
Chương 9  Nghiền clinker
Chương 10  Các loại xi măng trên cơ sở xi măng poóc lăng
Chương 11  Sự hydrat hóa xi măng poóc lăng
Chương 12  Một số chất kết dính khác
Chương 13  Vấn đề môi trường trong công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng
Chương 14  Bê tông và vữa xây dựng
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn