Cơ sở thiết kế trang phục

Giá:
30,000 đ

Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Hiền
Năm xuất bản: 2011
ISBN: 978-604-73-0556-8

Số lượng

CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC được biên soạn trên cơ sở đề cương giảng dạy môn học "Cơ sở thiết kế trang phục", khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. HCM. Quyển sách này sẽ cung cấp những kiến thức khoa học cơ bản và cần thiết cho sinh viên ngành may trong lĩnh vực thiết kế trang phục, đó là kiến thức về cơ thể học, những yêu cầu cơ bản của quần áo, phân loại quần áo, các hệ cắt, hệ công thức thiết kế, phương pháp thiết kế, hướng dẫn cắt đến kỹ thuật đo, phương pháp đo, các hệ thống cỡ số dùng trong may mặc, các kỹ thuật trang trí trên trang phục,... Ngoài ra quyển sách này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật đang công tác trong các công ty may mặc.

MỤC LỤC

Chương 1  Những dữ liệu cơ sở dùng cho thiết kế quần áo
Chương 2  Cơ thể học
Chương 3  Phương pháp dựng hình trong thiết kế quần áo
Chương 4  Kỹ thuật đo
Chương 5  Hệ thống cỡ số
Chương 6  Thiết kế sản phẩm may công nghiệp
Chương 7  Thiết kế các bộ rập cơ bản
Chương 8  Kỹ thuật trang trí trên trang phục 
Chương 9  Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế trang phục

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn