Chuyển đổi mã số thẻ thư viện

THÔNG BÁO

(Về việc chuyển đổi mã số thẻ Thư Viện)

Hiện nay, Thư Viện Trường chuyển qua dùng chung phần mềm với hệ thống Thư Viện ĐHQG-HCM.  Bạn đọc trong Hệ thống có tài khoản sử dụng tại Thư Viện Trường sẽ được sử dụng các Thư viện trong Hệ thống. Hệ thống Thư Viện quy định mã số thẻ sử dụng Thư Viện của bạn đọc Đại học Bách Khoa như sau :

Mã số thẻ gồm 13 chữ số, trong đó quy ước:

11 : Bách Khoa.

Các số còn lại là mã số Cán bộ, Học viên, Sinh viên.

Trong khi mã số Cán bộ hiện nay là 4 chữ số, mã số Học viên/Sinh viên là 7 chữ số. Đúng theo quy tắc mã số thẻ gồm 13 chữ số thì sau mã 11 sẽ cập nhật thêm các số 0 , sau đó tới mã số CB/HV/SV.

Ví dụ : - Mã số Cán bộ : 002815 => Mã thẻ sử dụng Thư Viện là : 1100000002815

- Mã số Sinh viên : 1812190 => Mã thẻ sử dụng Thư Viện là : 1100001812190

Như vậy, để truy cập tài khoản OPAC trên Web & gia hạn tài liệu online. Tài khoản truy cập mới của bạn đọc sẽ là : User : 1100001812190  / Pass: 12345678 (Hệ thống đặt mặc định - bạn đọc có thể đổi lại mật khẩu).

Lưu ý: Bạn đọc là Học viên/Sinh viên từ khóa 2019 trở về trước vẫn sử dụng Thẻ Sinh viên làm thẻ Thư Viện. Riêng bạn đọc khóa 2020 sau khi hoàn thành lớp Hướng dẫn sử dụng Thư Viện, sẽ được phát thẻ Thư Viện.

                                                                                                                                                   

                                                                                            Thư Viện Bách Khoa

Chuyển đổi mã số thẻ thư viện

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn