Cây cà chua

“Khảo sát ảnh hưởng của auxin và cytokinin lên sự tái sinh và tăng trưởng chồi ở cây cà chua (Solanum lycopersicum L.) trong điều kiện hạn”.

http://lib.hcmut.edu.vn/su-tai-sinh-va-tang-truong-choi-cay-ca-chua

“Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng xanh lơ lên sự tăng trưởng tế bào quả bì và hàm lượng lycopene của trái cà chua bi (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)”.

http://lib.hcmut.edu.vn/ham-luong-lycopene-ca-chua-bi

“Tìm hiểu ảnh hưởng của tiền xử lý nhiệt lên sự nẩy mầm và tăng trưởng của cây cà chua (Solanum lycopersicum L.) trong điều kiện stress hạn”.

http://lib.hcmut.edu.vn/su-nay-mam-va-tang-truong-cua-cay-ca-chua

Cây cà chua

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn