Chủ tịch Hồ Chí Minh


 

“Di sản Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức”

https://lib.hcmut.edu.vn/di-san-ho-chi-minh


 “Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chí Minh”

https://lib.hcmut.edu.vn/the-gioi-ca-ngoi-va-thuong-tiec


“Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

https://lib.hcmut.edu.vn/tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh


“Hồ Chí Minh - nhà dự báo thiên tài”

https://lib.hcmut.edu.vn/nha-du-bao-thien-tai


“Ta bên Người, Người toả sáng trong ta”

https://lib.hcmut.edu.vn/ta-ben-nguoi-nguoi-toa-sang-trong-ta


“Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hoà bình cho Việt Nam”

https://lib.hcmut.edu.vn/nhung-buc-thu-cua-bac


“Kỷ niệm về Bác”

https://lib.hcmut.edu.vn/ky-niem-ve-bac


“Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị”

https://lib.hcmut.edu.vn/tu-tuong-ho-chi-minh


“Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội”

https://lib.hcmut.edu.vn/ho-chi-minh-voi-thu-do


“Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính khách quốc tế”

https://lib.hcmut.edu.vn/bac-voi-chinh-khach-quoc-te

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn