Hệ thống vận chuyển trên không

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống vận chuyển trên không tốc độ chậm có điều khiển”.

Tác giả: Nguyễn Đức Cương, Lê Quang Sủng, Thái Doãn Tường, Mai Duy Phương và Trần Duy Duyên.

Số bằng: 2-0002404.

Ngày công bố: 25/9/2020.

Chủ bằng: Hội Hàng Không - Vũ Trụ Việt Nam.

Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống vận chuyển trên không tốc độ chậm có điều khiển bao gồm phương tiện bay nhẹ hơn không khí (1), phương tiện kéo (6) có dây kéo (4), khác biệt ở chỗ phương tiện bay nhẹ hơn không khí (1) có ít nhất 4 động cơ điều khiển (2) để đảm bảo cất hạ cánh thẳng đứng và điều khiển bay kể cả bay treo bằng bộ vi điều khiển (10) có cài đặt phần mền nhúng (11) để ra các lệnh phù hợp với tín hiệu từ hệ thống cảm biến chuyển động (7), cảm biến vị trí, vận tốc, hướng bay (8), cảm biến độ cao khí áp (9), và phù hợp với lệnh của bộ điều khiển từ xa (12) và máy thu (13) qua hệ thống không dây.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] N. Đ. Cương, L. Q. Sủng, T. D. Tường, M. D. Phương, T. D. Duyên, “Hệ thống vận chuyển trên không tốc độ chậm có điều khiển”, Giải pháp hữu ích số 2-0002404, 25/9/2020.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/984737/2404.pdf/ac6e7db9-9dfb-42c8-9c37-3c87cea5ec68

Hệ thống vận chuyển trên không

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn