Hệ thống truy vấn video

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống truy vấn video hướng ngữ nghĩa dựa trên công nghệ nhận dạng tiếng nói”.

Tác giả: Vũ Hải Quân, Dương Anh Đức.

Số bằng: 2-0002326.

Ngày công bố: 25/6/2020.

Chủ bằng: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống truy vấn video theo hướng ngữ nghĩa dựa trên công nghệ nhận dạng tiếng nói, giải quyết ba vấn đề chính: dữ liệu nhiễu, sự xuất hiện của các từ nước ngoài trong lời thoại, các trạng thái cảm xúc khác nhau trong tiếng nói ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác của bộ nhận dạng tiếng nói, dẫn đến hiệu suất truy vấn cũng không cao.

Hệ thống truy vấn video theo hướng ngữ nghĩa theo giải pháp hữu ích gồm bộ nhận dạng tiếng nói thực hiện chuyển dữ liệu audio/tiếng nói sang nội dung văn bản tương ứng; bộ thu thập dữ liệu và đánh chỉ mục thực hiện thu thập các video, rút trích kênh tiếng để chuyển giao cho bộ nhận dạng, và đánh chỉ mục văn bản kết quả trả về từ bộ nhận dạng; máy tìm kiếm có nhiệm vụ thực hiện tìm kiếm trong kho chỉ mục dựa trên câu truy vấn của người sử dụng và trả về các kết quả liên quan; bộ truyền tải dữ liệu thực hiện điều phối dữ liệu trên kênh truyền từ server đến người sử dụng.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] V. H. Quân, D. A. Đức, “Hệ thống truy vấn video hướng ngữ nghĩa dựa trên công nghệ nhận dạng tiếng nói”, Giải pháp hữu ích số 2-0002326, 14/7/2020.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/905665/2326.pdf/1a734c79-d478-4991-9dd9-7ae365abe821

Hệ thống truy vấn video

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn