Hệ thống thử nghiệm đặc tính lực cản thủy động

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống thử nghiệm đặc tính lực cản thủy động dùng cho mô hình tàu lướt khí”.

Số bằng: 2-0002016

Ngày công bố: 27/5/2019

Tác giả: Ngô Khánh Hiếu

Chủ bằng: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống thử nghiệm đặc tính lực cản thủy động của mô hình tàu lướt dùng chong chóng khí để tạo lực đẩy. Với mục đích khảo sát thực nghiệm đặc tính lực cản thủy động của tàu lướt được đẩy bởi chong chóng khí như tàu lướt khí (Air-boat) hay tàu đệm khí (Hover-carft). Giải pháp kỹ thuật này bao gồm các điểm về giải pháp cải tiến của cơ cấu ghi nhận thực nghiệm đặc tính lực cản thủy động của mô hình tàu lướt dùng chong chóng khí để tạo lực đẩy.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/643141/2016.pdf/b8e4d814-11d5-46f9-8ad8-8ee5b3004682

Theo noip.gov.vn

Hệ thống thử nghiệm đặc tính lực cản thủy động

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn