Giờ mở cửa

 Thư viện cơ sở 1 ( nhà A2 - 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10)

Thứ 2 đến thứ 7
Sáng:  Từ 7h30 - 11h30
Chiều: Từ 13h00 -17h00


 Phục vụ ngoài giờ (Thứ 2 đến thứ 7)
Từ 11h30 – 13h00: Phòng đọc trệt 
Từ 17h00 – 20h30: Phòng đọc trệt 


 Phục vụ ngoài giờ (Chủ nhật) 
Từ 7h30 - 17h00: Phòng đọc trệt
Về thời điểm mở cửa phục vụ ngoài giờ và ngày thứ 7, chủ nhật nếu có thay đổi Thư viện sẽ thông báo cụ thể trên website & dán thông báo tại Thư viện

 
 Thư viện cơ sở 2 (nhà H1 - Dĩ An, Bình Dương)

 Từ thứ 2 đến thứ 6
Từ 7h30 -16h00
Khu tự học mở cửa 24/7 (từ thứ 2 đến chủ nhật)

Giờ mở cửa

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn